Søgeresultat


Søgningen fandt 34 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2003/55/EF 
LBK nr 1127 af 05/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1294 af 05/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet (Gennemførelse af ændret gasdirektiv, præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed og præcisering af ekspropriationsadgang for gasinfrastruktur m.v.)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 466 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi
(Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 690 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om Forsyningstilsynet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1302 af 04/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1384 af 28/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af transmissionsselskaber, som kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1395 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
(Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1354 af 12/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 822 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser mv. for naturgasforsyning
(Anmeldelsesbekendtgørelse på Naturgasområdet)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1034 af 04/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1007 af 26/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om mulige tidsbegrænsede undtagelser fra visse bestemmelser i lov om naturgasforsyning for større anlæg i naturgasinfrastrukturen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1002 af 20/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 937 af 11/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om naturgasselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 771 af 08/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1157 af 06/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1331 af 25/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 996 af 13/10/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 224 af 16/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1116 af 08/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 287 af 20/04/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
(Naturgasforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1399 af 05/12/2017 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 630 af 08/06/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Energinet.dk's varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 520 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(Energispareaftalen, havvindmølleudbud, statens købepligt til regionale eltransmissionsnet og gasdistributionsnet, kommuners påbegyndelse af nye aktiviteter i relation til bestemmelserne om modregning i bloktilskud m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 494 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
(Sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur, ændring af kapitalbegreber, privat ankenævn på energiforsyningsområdet m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1384 af 20/12/2004 - Historisk
Lov om Energinet Danmark
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 818 af 14/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1513 af 15/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 748 af 09/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1670 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 311 af 20/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning
(Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen for naturgas)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 162 af 23/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1481 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1358 af 11/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om program for intern overvågning for transmissions-, distributions- og lagerselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 379 af 25/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet