Søgeresultat


Søgningen fandt 7 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2004/113/EF 
LBK nr 950 af 14/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser
Erhvervsministeriet
LBK nr 1678 af 19/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Ligestillingsloven)

Udenrigsministeriet
LOV nr 553 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
Udenrigsministeriet
LBK nr 1095 af 19/09/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Ligestillingsloven)

Udenrigsministeriet
LOV nr 182 af 08/03/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love
(Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn)

Udenrigsministeriet
LOV nr 133 af 24/02/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger og forskellige andre love
(Lempelse af Finanstilsynets tavshedspligt i forbindelse med krisehåndtering og deltagelse i internationalt tilsynssamarbejde, vurdering af erhvervelser af kapitalandele i finansielle virksomheder og regler om forskelsbehandling på baggrund af køn i forbindelse med forsikringer m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 434 af 11/05/2007 - Historisk
Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Definitioner af forskelsbehandling og af chikane og sexchikane m.v.)

Udenrigsministeriet