Søgeresultat


Søgningen fandt 67 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2004/8/EF 1|2 >

 
LBK nr 881 af 23/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 841 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 840 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
(Elforsyningsloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 804 af 12/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fjernkøling
(Fjernkølingsloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 64 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 662 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1146 af 20/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1005 af 27/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om CO2-kvoter
(CO2-kvotebekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 864 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
(Energisparebekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 793 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 75 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
(Målerbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1792 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg
(Projektbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 969 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder
(Indtægtsrammebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1615 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1395 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
(Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1391 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger
(Bedre Bolig)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 904 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
(Tilslutningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 447 af 20/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1400 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1354 af 12/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 565 af 02/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg
(Kraftværksbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 564 af 02/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg
(Industri- og køleprojektbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 563 af 02/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
(Målerbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 760 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 - Gældende
Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner
(til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 52 af 17/01/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1211 af 09/10/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1009 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 114 af 09/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 523 af 22/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 418 af 25/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1307 af 24/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1190 af 10/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fjernkøling
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1329 af 25/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1275 af 11/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 279 af 21/03/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1184 af 14/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 516 af 20/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1876 af 29/12/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget (Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 345 af 08/04/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love
(Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1383 af 01/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1314 af 12/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 717 af 08/07/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
(Energisparebekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1382 af 29/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 619 af 29/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
(Energisparebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1594 af 18/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1622 af 18/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1027 af 29/08/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 840 af 28/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1392 af 22/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2 >