Søgeresultat


Søgningen fandt 27 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2006/112/EF 
LBK nr 1021 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 19 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)
(Tobaksafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 289 af 23/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)
(Øl- og vinafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 82 af 21/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)
(Spiritusafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1295 af 05/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver og præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1726 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love (Implementering af dele af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet)
Skatteministeriet
LOV nr 578 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet)
Skatteministeriet
LOV nr 277 af 27/03/2012 - Gældende
Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love
(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

Skatteministeriet
BEK nr 808 af 30/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
Skatteministeriet
LBK nr 760 af 21/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 106 af 23/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 287 af 28/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
Skatteministeriet
LOV nr 1637 af 26/12/2013 - Historisk
Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love
(Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1361 af 08/12/2010 - Historisk
Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
(Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing)

Skatteministeriet
LOV nr 1134 af 04/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 525 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af momsloven
(Salg til interesseforbundne parter og byttehandel)

Skatteministeriet
LOV nr 524 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love
(Flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.)

Skatteministeriet
BEK nr 825 af 25/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Skatteministeriet
BEK nr 745 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
Skatteministeriet
BEK nr 1640 af 17/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 1638 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 1370 af 02/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 685 af 21/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 434 af 23/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 1497 af 15/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 814 af 24/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
(momsbekendtgørelsen)

Skatteministeriet
BEK nr 1492 af 15/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om godtgørelse af merværdiafgift (moms)
Skatteministeriet