Søgeresultat


Søgningen fandt 31 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2006/43/EF 
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 659 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
(LEV-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1287 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1716 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr)
Erhvervsministeriet
LOV nr 631 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden)
Erhvervsministeriet
LOV nr 738 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 958 af 13/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen)
(IFRS-bekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1468 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer
Erhvervsministeriet
BEK nr 968 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 762 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation
Erhvervsministeriet
BEK nr 735 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed
Erhvervsministeriet
BEK nr 734 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 727 af 15/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Revisornævnet
Erhvervsministeriet
LBK nr 1167 af 09/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1580 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 1089 af 14/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1253 af 01/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 323 af 11/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 395 af 25/05/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 334 af 20/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1665 af 26/12/2017 - Historisk
Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1547 af 13/12/2016 - Historisk
Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 516 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af årsregnskabsloven
(Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 468 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Erhvervsministeriet
BEK nr 736 af 17/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer
Erhvervsministeriet
BEK nr 729 af 15/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation
Erhvervsministeriet
BEK nr 560 af 01/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen)
(IFRS-bekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1393 af 19/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
BEK nr 690 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1389 af 22/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet
Erhvervsministeriet