Søgeresultat


Søgningen fandt 45 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2006/49/EF 
LOV nr 706 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1556 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 579 af 01/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
(Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 361 af 23/04/2018
Bekendtgørelse for Grønland om gennemførelse af Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1582 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 1087 af 08/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om EU's informationsprocedure for tekniske forskrifter og forskrifter for informationssamfundets tjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 1026 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1349 af 12/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 295 af 27/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov
Erhvervsministeriet
BEK nr 186 af 08/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område
Erhvervsministeriet
LBK nr 948 af 02/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 705 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 885 af 08/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 342 af 08/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1125 af 23/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 467 af 29/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 793 af 20/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 897 af 04/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 376 af 22/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1413 af 10/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1045 af 22/08/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 381 af 19/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1170 af 25/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1176 af 31/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1321 af 25/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1257 af 06/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro
Erhvervsministeriet
BEK nr 1289 af 09/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1104 af 09/10/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro
(Stor prospektbekendtgørelse)

Erhvervsministeriet
BEK nr 818 af 27/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 297 af 27/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 285 af 27/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 915 af 12/09/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 766 af 02/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervsministeriet
BEK nr 122 af 07/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1399 af 16/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning
Erhvervsministeriet
BEK nr 1058 af 17/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervsministeriet
BEK nr 764 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 1665 af 21/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1325 af 01/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1232 af 31/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1225 af 28/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning
Erhvervsministeriet
BEK nr 1217 af 27/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indfrielse og nedskrivning af hybrid kernekapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 938 af 21/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indfrielse og nedskrivning af hybrid kernekapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 1470 af 17/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning
Erhvervsministeriet
BEK nr 10302 af 21/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning
Erhvervsministeriet