Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2007/25/EF 
BEK nr 1408 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1496 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1451 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 774 af 28/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 545 af 11/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 230 af 23/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1224 af 10/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Pris- og løntalsregulering af gebyrsatser og ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 385 af 23/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1700 af 14/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1355 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner
Miljø- og Fødevareministeriet