Søgeresultat


Søgningen fandt 29 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 2008/48/Ef 
LBK nr 1045 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 817 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
(Kreditaftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1160 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
Erhvervsministeriet
LOV nr 1374 af 13/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love. (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 706 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1549 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI̕er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1581 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for boligkredit
Erhvervsministeriet
BEK nr 653 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
Erhvervsministeriet
BEK nr 361 af 23/04/2018
Bekendtgørelse for Grønland om gennemførelse af Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter
Erhvervsministeriet
BEK nr 329 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10519 af 01/04/2014 - Gældende
Retningslinjer for korfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, 1. april 2014
Erhvervsministeriet
LBK nr 457 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1023 af 30/08/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber
Erhvervsministeriet
LBK nr 174 af 31/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1079 af 05/07/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere
Erhvervsministeriet
LBK nr 1078 af 05/07/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber
Erhvervsministeriet
LBK nr 1336 af 26/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
Justitsministeriet
LBK nr 347 af 02/04/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
(Kreditaftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1216 af 25/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 58 af 20/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 761 af 11/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
(Kreditaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 666 af 08/06/2017 - Historisk
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og forskellige andre love (Ændrede procedurer vedrørende nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter m.m.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1243 af 18/12/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om kreditaftaler
(Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 535 af 26/05/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring
(Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet)

Justitsministeriet
BEK nr 332 af 07/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om god skik for boligkredit
Erhvervsministeriet