Søgeresultat


Søgningen fandt 20 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 96/2/EF 
LBK nr 780 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 661 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 418 af 31/05/2000 - Historisk
Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 212 af 30/03/1999 - Historisk
Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 468 af 12/06/1996 - Historisk
Lov om offentlig mobilkommunikation(* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 467 af 12/06/1996 - Historisk
Lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren(* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 714 af 26/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1031 af 13/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 638 af 20/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester
(Udbudsbekedntgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 666 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 786 af 19/09/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1169 af 15/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 723 af 25/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 569 af 22/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester
(Udbudsbekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 980 af 13/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 581 af 06/07/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 657 af 18/08/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om aftaler om samtrafik i telesektoren m.v.(* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 714 af 25/07/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om regnskabsregler m.v. for udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 713 af 25/07/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om aftaler om samtrafik i telesektoren (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 712 af 25/07/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet