Søgeresultat


Søgningen fandt 70 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 96/61/EF< 1|2 

 
BEK nr 224 af 07/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om affald
(Affaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 40 af 20/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om verifikation og rapportering af CO2-udledning og tonkilometerdata m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1632 af 21/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om affald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1621 af 20/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1510 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1231 af 29/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om verifikation og rapportering af CO2-udledning og tonkilometerdata m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 294 af 31/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 648 af 18/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 137 af 10/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om mål- og grænseværdier for luftens indhold af visse forurenende stoffer
(Luftkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1696 af 19/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1640 af 13/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1335 af 06/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1006 af 20/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning
(samlebekendtgørelse)

(Samlebekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 809 af 22/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 477 af 15/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 478 af 15/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om verifikation og rapportering af CO2-udledning fra produktionsenheder m.v.
(Verifikationsbekendtgørelsen)

(Verifikationsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 943 af 16/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(godkendelsesbekendtgørelsen)1)

(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 652 af 03/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 646 af 29/06/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 807 af 25/10/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2