Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 97/05/EF 
LBK nr 457 af 24/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 326 af 30/03/2019
Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler
Erhvervsministeriet
LOV nr 325 af 30/03/2019
Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler
Erhvervsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 174 af 31/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 613 af 24/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge
Erhvervsministeriet
LBK nr 182 af 18/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 928 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 911 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 948 af 02/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 705 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 885 af 08/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 365 af 26/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge
Erhvervsministeriet
LBK nr 342 af 08/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1125 af 23/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 467 af 29/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 1369 af 28/12/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge
(Fastsættelse af gebyrregler og regler for overvæltning ved brug af betalingsinstrumenter m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 385 af 25/05/2009 - Historisk
Lov om betalingstjenester
Erhvervsministeriet
LOV nr 237 af 21/04/1999 - Historisk
Lov om grænseoverskridende pengeoverførsler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1030 af 03/11/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om betalingsinstitutters sikring af midler modtaget fra brugere af betalingstjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 1029 af 03/11/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om fastsættelse af kapitalkrav, regnskabsindberetninger og revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter
Erhvervsministeriet