Søgeresultat


Søgningen fandt 44 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 98/24/EF 
BEK nr 255 af 19/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 254 af 19/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 625 af 04/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 624 af 04/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 834 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 833 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 655 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 670 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 159 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 158 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1407 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1391 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1795 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
(Kræftbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1793 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1203 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 733 af 26/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer på offshoreanlæg m.v. (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 628 af 04/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 627 af 04/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 626 af 04/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1134 af 01/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
(Implementering af tredje liste over EU-grænseværdier)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 162 af 27/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1392 af 04/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1379 af 04/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1338 af 26/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1202 af 23/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1197 af 23/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1195 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om produktionsanlægs, faste ikkeproduktionsanlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1190 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 142 af 20/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 140 af 20/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 137 af 20/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1038 af 26/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 798 af 11/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 507 af 17/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1502 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer (kemiske agenser) på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1501 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 242 af 27/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 908 af 27/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 8 af 04/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) på havanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 906 af 08/11/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1029 af 12/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, der anvendes på havanlæg
(Grænseværdier)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 737 af 14/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på havanlæg
(Kemiske agenser)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 292 af 26/04/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 290 af 25/04/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger ved udsættelse for stoffer og materialer om bord i skibe
Erhvervsministeriet