Søgeresultat


Søgningen fandt 26 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 98/70/EF 
LBK nr 840 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
(Elforsyningsloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 64 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 62 af 17/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven)
(Biobrændstofloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1754 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af, hvilke virksomheder der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport samt regler om adgang til skibe)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1044 af 07/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1024 af 23/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer m.v.
(Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 370 af 18/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven
(Metodebekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 185 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Skatteministeriet
LBK nr 674 af 21/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 313 af 01/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Skatteministeriet
LBK nr 297 af 03/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Skatteministeriet
LOV nr 577 af 04/05/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning (Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1607 af 22/12/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer
(Pligt for importører eller producenter af benzin, gas eller dieselolie til reduktion af drivhusgasser fra transport m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1385 af 21/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love
(Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv)

Skatteministeriet
LOV nr 1391 af 20/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
(Nedsættelse af visse afgifter på virksomheders ressourceforbrug m.v.)1)

Skatteministeriet
BEK nr 1633 af 15/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 743 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v.
(Indsættelse af definition af biobrændstof og biobrændstofblanding samt nye krav til skiltning om sådanne og nye EN målestandarder)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 372 af 15/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1311 af 04/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v.
(Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 640 af 12/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer
(Svovlbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 366 af 15/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v.
(Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1406 af 04/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og for benzin anvendt til sejlads samt administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande
Skatteministeriet
BEK nr 323 af 29/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og for benzin anvendt til sejlads samt administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU
Skatteministeriet
BEK nr 884 af 03/11/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 77 af 15/01/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin og dieselolie til brug i motorkøretøjer m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 529 af 25/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin og dieselolie til brug i motorkøretøjer m.v
Miljø- og Fødevareministeriet