Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Fodnote: 98/79/EF 
BEK nr 479 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 494 af 12/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 693 af 10/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Erhvervsministeriet
BEK nr 1263 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1269 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1311 af 04/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v.
(Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 683 af 10/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1268 af 12/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 409 af 27/05/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1171 af 17/12/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 89 af 04/02/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
(IVD-Bekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet