Søgeresultat


Søgningen fandt 133 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Status (Gældende/Historisk): Gældende
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Offentliggjort i (publiceringsmedie): Lovtidende C
Titel: Norge 1|2|3 >

 
BKI nr 21 af 16/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 19. december 1966 mellem Danmark, Norge og Sverige om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak og Kattegat
Udenrigsministeriet
BKI nr 16 af 02/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 5. november 2009 med Finland, Norge og Sverige om ophævelse af rammeaftale vedrørende samarbejde inden for forsvarsmaterielområdet
Udenrigsministeriet
BKI nr 44 af 27/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale af 2. september 2009 om udvidelse af aftale af 18. februar 1998 med Norge om tillæggelse af vielseskompetence for den norske ambassade
Udenrigsministeriet
BKI nr 6 af 03/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne af overenskomst af 3. september 1996 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse
Udenrigsministeriet
BKI nr 50 af 11/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 5. april 2002 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomst af 12. juni 1975 om Nordisk Kulturfond
Udenrigsministeriet
BKI nr 5 af 01/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om forlængelse af gyldighedsperioden for overenskomsten af 3. september 1996 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse
Udenrigsministeriet
BKI nr 27 af 29/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale af 13. juni 2006 om udvidelse af aftale af 18. februar 1998 med Norge om tillæggelse af vielseskompetence for den norske ambassade
Udenrigsministeriet
BKI nr 22 af 29/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 20. februar 2006 mellem Danmark/Grønland og Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Svalbard
Udenrigsministeriet
BKI nr 5 af 19/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 9. april 2003 om ændringer i og Sveriges tilslutning til aftale af 16. marts 2001 mellem Danmark, Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager
Udenrigsministeriet
BKI nr 4 af 19/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af Nordisk sundhedsberedskabsaftale af 12. juni 2002 med Finland, Island, Norge og Sverige
Udenrigsministeriet
BKI nr 20 af 12/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 9. juni 2001 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige vedrørende støtte til industrielt samarbejde inden for forsvarsmaterielområdet
Udenrigsministeriet
BKI nr 14 af 12/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 31. oktober 2001 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomst af 12. juni 1975 om Nordisk Kulturfond
Udenrigsministeriet
BKI nr 14 af 04/04/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 1. juni 2001 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samordning af pensionsrettigheder ifølge statslige pensionsordninger
Udenrigsministeriet
BKI nr 13 af 04/04/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 25. februar 2000 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændringer i konventionen af 23. marts 1962 om inddrivelse af underholdsbidrag
Udenrigsministeriet
BKI nr 8 af 21/02/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 17. december 2001 med Norge angående behandling af erstatningskrav for skade på fiskeredskaber
Udenrigsministeriet
BKI nr 23 af 28/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 11. november 1998 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993 om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet
Udenrigsministeriet
BKI nr 16 af 14/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager
Udenrigsministeriet
BKI nr 14 af 26/04/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 18. september 2000 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om tillæg til den nordiske paskontroloverenskomst af 12. juli 1957, som ændret ved overenskomst af 27. juli 1979, og med tillægsoverenskomst af 2. april 1973
Udenrigsministeriet
BKI nr 11 af 26/04/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 3. marts 2000 til aftalen af 20. december 1951 mellem Danmark, Norge og Sverige angående samarbejde på luftfartens område
Udenrigsministeriet
BKI nr 70 af 28/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse_af_aftale af 18. juni 1998 mellem Grønland/Danmark, Island og Norge om loddebestanden i farvandene mellem Grønland, Island og Jan Mayen
Udenrigsministeriet
BKI nr 54 af 17/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 3. september 1996 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse
Udenrigsministeriet
BKI nr 51 af 17/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af aftalememorandum af 19. oktober 1998 med Norge om ansvar og samarbejde i eftersøgnings- og redningssager i Nordsøen og Skagerrak
Udenrigsministeriet
BKI nr 57 af 10/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse_om aftaler med Norge, Argentina og Polen af henholdsvis 19. september 1997, 22. april 1998 og 5. juni 1998 vedrørende bestemmelser om status i Danmark for Planlægningselementet for den Multinationale FN Stand-by Brigade på Højt Beredskab (SHIRBRIG)
Udenrigsministeriet
BKI nr 55 af 10/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 24. oktober 1990 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordisk arbejdsmarked for personer, som har gennemgået en erhvervskompetencegivende, højere uddannelse af mindst 3 års varighed
Udenrigsministeriet
BKI nr 42 af 12/11/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 29. marts 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie eller andre skadelige stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 41 af 12/11/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 11. november 1997 med Island om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island samt af tillægsprotokol af 11. november 1997 til overenskomst af 18. december 1995 med Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen i området mellem Grønland og Jan Mayen og om grænsen mellem fiskerizonerne i området
Udenrigsministeriet
BKI nr 34 af 12/11/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 18. februar 1998 med Norge om tillæggelse af vielseskompetence for den norske ambassade
Udenrigsministeriet
BKI nr 62 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 28. august 1992 mellem Danmark/Færøerne og Norge
Udenrigsministeriet
BKI nr 93 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 29. september 1995 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af samarbejdsoverenskomsten af 23. marts 1962
Udenrigsministeriet
BKI nr 14 af 28/03/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 18. december 1995 med Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen i området mellem Grønland og Jan Mayen og om grænsen mellem fiskerizonerne i området
Udenrigsministeriet
BKI nr 150 af 07/12/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 2. maj 1994 mellem Danmark, Norge og Italien på den ene side, og Israel og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation på den anden side vedrørende oprettelsen af en midlertidig international tilstedeværelse i Hebron
Udenrigsministeriet
BKI nr 74 af 08/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 18. juli 1994 mellem Danmark, Norge og Sverige om fortsat støtte til den tekniske enhed i Southern Africa Transport and Communication Commission, SATCC-TU
Udenrigsministeriet
BKI nr 73 af 08/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 22. november 1993 mellem Danmark, Norge og Sverige om fortsat støtte til Beira Corridor Authority, Mozambique
Udenrigsministeriet
BKI nr 72 af 08/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 24. januar 1994 mellem Danmark, Norge, Sverige og Mozambique vedrørende fortsat bidrag til støtteenheden for Beira Corridor Authority, Mozambique
Udenrigsministeriet
BKI nr 57 af 11/05/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af traktat af 24. juni 1994 mellem medlemmerne af Den Europæiske Union og Norge, Østrig, Finland og Sverige vedrørende disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
BKI nr 100 af 20/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af aftale af 5. marts 1981 om det nordiske bistandssamarbejde (Københavnsaftalen) samt ændringsprotokol af 13. maj 1991 med Finland, Island, Norge og Sverige til aftalen af 5. marts 1981
Udenrigsministeriet
BKI nr 83 af 08/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 15. juni 1992 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring samt om Grønlands og Færøernes tiltrædelse heraf
Udenrigsministeriet
BKI nr 81 af 08/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 14. juni 1993 med Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet
Udenrigsministeriet
BKI nr 67 af 07/07/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 9. juni 1992 mellem Grønland/Danmark og Norge om gensidige fiskeriforbindelser
Udenrigsministeriet
BKI nr 25 af 24/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 18. marts 1993 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af samarbejdsoverenskomsten af 23. marts 1962 (Helsingforsaftalen)
Udenrigsministeriet
BKI nr 8 af 07/02/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsaftale af 1. december 1993 til overenskomst af 12. september 1989 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår skatter af arv og gaver
Skatteministeriet
BKI nr 69 af 16/09/1993 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 2. marts 1993 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om retten til cabotage med lastvogn ad landevej samt tillægsprotokol af 2. marts 1993 til overenskomsten af 3. maj 1971 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om person- og godskørsel ad landevej
Udenrigsministeriet
BKI nr 44 af 06/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 8. februar 1993 mellem Danmark, Norge og Sverige om fortsat støtte til en koordineringsenhed ved Tanzania-Zambia Railway Authority (TAZARA)
Udenrigsministeriet
BKI nr 28 af 18/03/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 25. november 1992 med Norge og Sverige vedrørende støtte til SADCC's Industri- og Handelssekretariat (SITCD) i Tanzania
Udenrigsministeriet
BKI nr 115 af 11/11/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af Overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår skatter af arv og gaver
Skatteministeriet
BKI nr 91 af 17/09/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 25. januar 1991 med Norge vedrørende samfinansiering af fiskeriprojekt i Zambia/Zimbabwe (Karibasøen)
Udenrigsministeriet
BKI nr 90 af 17/09/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 25. juni 1992 mellem Grønland/ Danmark, Island og Norge om loddebestanden i farvandene mellem Grønland, Island og Jan Mayen
Udenrigsministeriet
BKI nr 34 af 02/04/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 21. august 1991 om ændring af samarbejdsoverenskomsten med Finland, Island, Norge og Sverige
Udenrigsministeriet
BKI nr 78 af 08/08/1991 - Gældende
Bekendtgørelse af nordisk aftale af 3. december 1990 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomst af 12. juni 1975 om Nordisk Kulturfond
Udenrigsministeriet
BKI nr 24 af 14/03/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 15. oktober 1990 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om fortsat støtte til Beira Corridor Authority
Udenrigsministeriet 1|2|3 >