Søgeresultat


Søgningen fandt 32 dokumenter.

Titel/Populærtitel: Dagtilbudsloven
Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften 
LBK nr 824 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 1529 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 10180 af 21/12/2018 - Gældende
Orientering om ændring af dagtilbudsloven – lov nr. 1528 af 18. december 2018 om bedre fordeling i daginstitutioner (Til alle kommuner m.fl.)
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 10179 af 21/12/2018 - Gældende
Orientering om ændring af dagtilbudsloven – lov nr. 1529 af 18. december 2018 om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder (Til alle kommuner m.fl.)
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 9669 af 22/06/2018 - Gældende
Orientering om ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) (Til alle kommuner m.fl.)
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 9598 af 16/05/2017 - Gældende
Orientering om ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Til alle kommuner m.fl.
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 9362 af 29/06/2009 - Gældende
Skrivelse om Genoptagelse af sager med ulovhjemlet modregning med daginstitutionsrestancer efter dagtilbudsloven i krav på børnefamilieydelser - styresignal
Skatteministeriet
LBK nr 176 af 25/02/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1214 af 11/10/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 748 af 20/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 167 af 20/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 30 af 22/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1127 af 20/10/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1240 af 29/10/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 668 af 17/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 314 af 11/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1528 af 18/12/2018 - Historisk
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 554 af 29/05/2018 - Historisk
Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 427 af 03/05/2017 - Historisk
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1546 af 13/12/2016 - Historisk
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1545 af 13/12/2016 - Historisk
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Internationale dagtilbud)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1523 af 27/12/2014 - Historisk
Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1230 af 18/12/2012 - Historisk
Lov om ændring af dagtilbudsloven
(Ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en plan for sprogvurdering m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 631 af 14/06/2011 - Historisk
Lov om ændring af dagtilbudsloven
(Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. til private leverandører)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 275 af 05/04/2011 - Historisk
Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 631 af 11/06/2010 - Historisk
Lov om ændring af dagtilbudsloven
(Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 630 af 11/06/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om folkeskolen
(Afbureaukratisering af reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1148 af 03/12/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Frokostmåltid i daginstitutioner m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 501 af 06/06/2007 - Historisk
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1225 af 26/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 6, i lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.)
Børne- og Socialministeriet
SKR nr 9435 af 09/06/2010 - Historisk
Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om folkeskolen
(Til alle kommunalbestyrelser m.fl.)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9 af 29/01/2010 - Historisk
Vejledning om ændring af vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009
(Lukkedage i daginstitutioner efter dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet