Søgeresultat


Søgningen fandt 30 dokumenter.

Titel/Populærtitel: Forvaltningsloven
Retsinfoklassifikation: Regler 
LBK nr 433 af 22/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af forvaltningsloven
(Forvaltningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 639 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.
(Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 590 af 13/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og lov om statsrevisorerne
(Regnskabsgennemgang af regionernes regnskaber m.v. og udskydelse af tidspunktet for retten til aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen i visse af Rigsrevisionens dokumenter)

Folketinget
AND nr 119 af 02/03/1999
Anordning om ændring af anordning om ikrafttræden af forvaltningsloven på Færøerne
Justitsministeriet
BEK nr 794 af 20/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Fødevareministeriets Klagecenters opgaver og beføjelser og bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager på Fødevareministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 840 af 23/07/2004
Bekendtgørelse for Færøerne om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven
Justitsministeriet
BEK nr 839 af 23/07/2004
Bekendtgørelse for Færøerne af forvaltningsloven
Justitsministeriet
BEK nr 646 af 18/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven
Justitsministeriet
ANG nr 1188 af 27/12/1994
Anordning om ikrafttræden af forvaltningsloven i Grønland
Justitsministeriet
ANG nr 1144 af 22/12/1993
Anordning om ikrafttræden af forvaltningsloven på Færøerne
Justitsministeriet
SKR nr 72 af 05/07/2002 - Gældende
Skrivelse om nye regler som følge af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven (Fangeflugt og begrænsning af aktindsigt) m.v.
Justitsministeriet
SKR nr 11123 af 03/03/1997 - Gældende
Skrivelse vedr. vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven for Kriminalforsorgens personale (* 1) (Til Kriminalforsorgens anstalter, afdelinger, pensioner samt arrestinspektørerne)
Justitsministeriet
VEJ nr 11122 af 03/03/1997 - Gældende
Vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven for Kriminalforsorgens personale (* 1)
Justitsministeriet
VEJ nr 11740 af 04/12/1986 - Gældende
Vejledning om forvaltningsloven
Justitsministeriet
LBK nr 988 af 09/10/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af forvaltningsloven
(Forvaltningsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1365 af 07/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af forvaltningsloven
(Forvaltningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1624 af 26/12/2013 - Historisk
Lov om ændring af forvaltningsloven, lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
(Krav om identifikation m.v. i afgørelsessager og adgang til aktindsigt i PETʼs sager om administrative forhold)

Justitsministeriet
LOV nr 638 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven
(Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

Justitsministeriet
LOV nr 503 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger
(Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder)

Justitsministeriet
LOV nr 501 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvaltningsloven
(Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 382 af 06/06/2002 - Historisk
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven
(Fangeflugt og begrænsning i indsattes adgang til aktindsigt m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 215 af 22/04/2002 - Historisk
Lov om ændring af forvaltningsloven
(Digital kommunikation)

Justitsministeriet
LOV nr 347 af 06/06/1991 - Historisk
Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven (Aktindsigt i EF-sager)
Justitsministeriet
LOV nr 571 af 19/12/1985 - Historisk
Forvaltningslov
(Forvaltningsloven)

Justitsministeriet
BEK nr 38 af 15/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager på Fødevareministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 865 af 11/12/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om påklage af lignings- og vurderingsmyndighedernes afgørelser om aktindsigt i henhold til forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen
Skatteministeriet
CIS nr 90 af 02/06/1987 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om ændringer i forretningsordenerne til skattestyrelsesloven som følge af forvaltningsloven
Skatteministeriet
VEJ nr 11800 af 31/12/1986 - Historisk
Vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven for kriminalforsorgens personale (* 1)
Justitsministeriet
CIR nr 104 af 23/11/2004 - Historisk
Cirkulære om tildeling og håndtering af EAN- lokationsnumre og tilmelding til VANS-netværksudbyder
(Til alle offentlige myndigheder omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, selvejende institutioner m.v., hvis driftsbudget er optaget på bevillingslov og selvejende institutioner m.v., som en kommune eller amtskommune har indgået driftsoverenskomst med)

(EAN- og VANS-cirkulæret)

Finansministeriet
CIR nr 51 af 06/03/1987 - Historisk
Cirkulære om skattemyndighedernes tavshedspligt efter gennemførelsen af forvaltningsloven
Skatteministeriet