Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter.

Titel/Populærtitel: Klagenævnet for Udbud
Retsinfoklassifikation: Regler 
LBK nr 593 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud
Erhvervsministeriet
LOV nr 618 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
(Effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 572 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af konkurrenceloven, retsplejeloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov om Klagenævnet for Udbud
(Styrket indsats mod karteller, forbedrede kontrol- og efterforskningsinstrumenter og mere konkurrence om offentlige ydelser)

Erhvervsministeriet
LOV nr 306 af 30/04/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud og næringsloven
Erhvervsministeriet
BEK nr 178 af 11/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud
Erhvervsministeriet
BEK nr 550 af 29/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud
Erhvervsministeriet
BEK nr 887 af 11/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud
Erhvervsministeriet
LBK nr 1166 af 20/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber)(* 1) (Klagenævnsloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 206 af 29/03/1995 - Historisk
Lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud (udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber) (* 1) (Klagenævnsloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1006 af 19/12/1992 - Historisk
Lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud (udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber) (Klagenævnsloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 415 af 31/05/2000 - Historisk
Lov om Klagenævnet for Udbud
Erhvervsministeriet
LOV nr 344 af 06/06/1991 - Historisk
Lov om Klagenævnet for Udbud (udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber)
Erhvervsministeriet
BEK nr 602 af 26/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud
Erhvervsministeriet
BEK nr 26 af 23/01/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud (Klagenævnsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 72 af 30/01/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud
Erhvervsministeriet
BEK nr 912 af 18/12/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud
Erhvervsministeriet