Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter.

Titel/Populærtitel: Lang 
KEN nr 10120 af 28/08/2009 - Gældende
Efterkommelsesfrist ændres, ansatte klaget over lang frist for efterkommelse, varig løsning opnås, samarbejde om efterkommelse nødvendig. Kritisabelt at de ansatte ikke blev hørt forud for AT’s udsættelse af frist
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11154 af 21/12/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-39-07 om frakendelse - tidligere bevilget bilstøtte - gangdistance - ikke særligt skånebehov - lang afstand til offentlig transport - leddegigt - trivselsbil - bil - hjælpemidler
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10694 af 20/03/2007 - Gældende
Klage over for lang bandageringstid efter operation af håndledsbrud
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9413 af 05/06/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-4-04 om handlekommune - klage - uforholdsmæssig lang sagsbehandlingstid - kompetence
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10420 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over lang ventetid efter henvisning til nærmere vurdering for blod i urinen
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11205 af 11/12/1990 - Gældende
Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Bidragsberettigedes erhvervsevne. Bidragssager generelt. Ændring med tilbagevirkende kraft. Lang sagsbehandlingstid.
Børne- og Socialministeriet
UDT nr 10144 af 27/09/2018 - Gældende
Utilfredsstillende lang sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt efter offentlighedsloven
Folketinget
UDT nr 9373 af 15/05/2018 - Gældende
Utilfredsstillende lang sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Miljøoplysningslovens § 4
Folketinget
UDT nr 9906 af 09/08/2017 - Gældende
2017-21. Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger
Folketinget
UDT nr 9119 af 09/02/2017 - Gældende
Afslag på aktindsigt i budget og budgetteringsværktøj, jf. offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1. Ekstrahering, jf. §§ 28 og 29. Dialog mellem den aktindsigtssøgende og myndigheden. For lang sagsbehandlingstid
Folketinget
UDT nr 9141 af 03/03/2015 - Gældende
Sagsbehandlingstid i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter var for lang
Folketinget
FOU nr 1995.251 - Gældende
"To-instans inhabilitet". For lang sagsbehandlingstid. Forældelse
Folketinget
FOU nr 2017.21 - Gældende
2017-21. Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger
Folketinget
FOU nr 2014.0041 - Gældende
2014-41. Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang
Folketinget
KEN nr 9332 af 15/07/1995 - Historisk
Ankestyrelsens principafgørelse O-87-95 om plejehjem - amtsplejehjem - lang sagsbehandlingstid - udskrivning fra hospital
Økonomi- og Indenrigsministeriet