Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter.

Titel/Populærtitel: Lov om ansættelse i folkekirken
Retsinfoklassifikation: Regler 
LBK nr 864 af 25/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
ANG nr 884 af 08/12/1999
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
LBK nr 297 af 14/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
LBK nr 472 af 13/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
LBK nr 78 af 02/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
LBK nr 8 af 03/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
LOV nr 1250 af 18/12/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi
(Ændret procedure ved besættelse af provstestillinger, høringsret til provstiudvalget ved besættelse af stillinger som provst, udvidelse af provstiudvalgets sammensætning og ændring af provstiudvalgets valg- og funktionsperiode)

Kirkeministeriet
LOV nr 250 af 30/03/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
(Udvidet mulighed for hensyntagen til teologisk retningsbestemte mindretal og øget mulighed for mobilitet blandt præster)

Kirkeministeriet
LOV nr 437 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
(Større økonomisk frihed, decentralisering af kompetence m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 390 af 22/05/1996 - Historisk
Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
LOV nr 310 af 16/05/1990 - Historisk
Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet