Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter.

Titel/Populærtitel: Lov om kirkebygninger
Retsinfoklassifikation: Regler 
LBK nr 1156 af 01/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
LOV nr 433 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (Folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde m.v.)
Kirkeministeriet
ANG nr 888 af 08/12/1999
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om folkekirkens kirkebygninger
Kirkeministeriet
LBK nr 329 af 29/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
LBK nr 77 af 02/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
LBK nr 7 af 03/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
LBK nr 454 af 11/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
LOV nr 269 af 25/03/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om folkekirkens økonomi
(Brug af folkekirkens kirker til ikkekirkelige formål, oprettelse af udvalg om kirkegårde samt registrering og afregistrering af gravminder m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 1566 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og forskellige andre love
(Budgetlægning for kirke- og præstegårdskasserne, ændret sammensætning af og opgaver for stiftsøvrigheden, aflastning af provsten for administrative opgaver m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 562 af 24/06/2005 - Historisk
Lov om ændring af museumsloven, bygningsfredningsloven og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og om ophævelse af lov om regionale faglige kulturmiljøråd
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår museumsområdet m.v.)

(Museumsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 437 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
(Større økonomisk frihed, decentralisering af kompetence m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 391 af 22/05/1996 - Historisk
Lov om ændring af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
LOV nr 287 af 29/04/1992 - Historisk
Lov om ændring af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
LOV nr 268 af 22/05/1986 - Historisk
Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
VEJ nr 145 af 25/07/1994 - Historisk
Vejledning om ændringer i lov om folkekirkens økonomi og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet