Søgeresultat


Søgningen fandt 52 dokumenter.

Titel/Populærtitel: Lov om menighedsråd
Retsinfoklassifikation: Regler 1|2 >

 
LBK nr 12 af 08/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 771 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 406 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi
(Samarbejde mellem menighedsråd m.v.)

Kirkeministeriet
LBK nr 772 af 24/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 146 af 24/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 145 af 24/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 584 af 31/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 80 af 02/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 79 af 02/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 155 af 04/03/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 611 af 06/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 610 af 06/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 10 af 03/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 9 af 03/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 164 af 16/03/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
(Menighedsrådsloven)

Kirkeministeriet
LBK nr 163 af 16/03/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 32 af 19/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 571 af 21/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 30 af 24/01/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 588 af 25/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 587 af 25/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 469 af 27/06/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 300 af 15/06/1988 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 70 af 12/02/1988 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 758 af 07/12/1987 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 1428 af 17/12/2019 - Historisk
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne og tilintetgørelse af valgkort og valglister)
Kirkeministeriet
LOV nr 312 af 25/04/2018 - Historisk
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Orienteringsmøde, valgforsamling og mulighed for afstemningsvalg m.v.)
Kirkeministeriet
LOV nr 646 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om menighedsråd
(Bedre samarbejdsmuligheder, lempelse af udvalgsstrukturen, nye regler om fælles menighedsråd, forenkling af arbejdsgange m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 347 af 03/04/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd, lov om valgmenigheder og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.
(Valgret og valgbarhed i pastorater med flere sogne samt udvidet adgang til brug af folkekirkens kirker m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 135 af 14/02/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd
(Udvidelse af antallet af kandidater, ændring af frist for indlevering af en særlig stedfortræderliste og klagefrist for valgklage til ministeren samt menighedsrådets valg af kirkeværge og nedsættelse af stående udvalg, når menighedsrådet bestyrer flere kirker)

Kirkeministeriet
LOV nr 75 af 13/02/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd
(Elektronisk berigtigede valglister og elektronisk brevstemmeafgivning m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 531 af 06/06/2007 - Historisk
Lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning
(Menighedsrådets sammensætning, loyalitetskrav til valgte menighedsrådsmedlemmer og bindende stiftsbidrag m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 1566 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og forskellige andre love
(Budgetlægning for kirke- og præstegårdskasserne, ændret sammensætning af og opgaver for stiftsøvrigheden, aflastning af provsten for administrative opgaver m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 93 af 18/02/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd
(Valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat og menighedsrådsfortegnelse)

Kirkeministeriet
LOV nr 437 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
(Større økonomisk frihed, decentralisering af kompetence m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 941 af 20/12/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd, lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning og lov om folkekirkens økonomi
Kirkeministeriet
LOV nr 390 af 22/05/1996 - Historisk
Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
LOV nr 1083 af 20/12/1995 - Historisk
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 370 af 18/05/1994 - Historisk
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 317 af 06/05/1992 - Historisk
Lov om ændring af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 288 af 29/04/1992 - Historisk
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 333 af 24/05/1989 - Historisk
Lov om ændring af lov om menighedsråd (Samarbejde mellem menighedsråd m.v.)
Kirkeministeriet
LOV nr 222 af 13/04/1988 - Historisk
Lov om ændring af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 865 af 23/12/1987 - Historisk
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 432 af 01/06/1994 - Historisk
Lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 221 af 16/05/1984 - Historisk
Lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 616 af 21/12/1983 - Historisk
Lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
CIS nr 22161 af 06/07/1989 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om ændringer i lov om menighedsråd
(Samarbejde mellem menighedsråd m.v.)

Kirkeministeriet
VEJ nr 12075 af 03/09/1996 - Historisk
Vejledning om ændring af lov om menighedsråd.
Kirkeministeriet
VEJ nr 132 af 14/07/1992 - Historisk
Vejledning om ændringer i lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Til stiftsøvrighederne)
Kirkeministeriet 1|2 >