Søgeresultat


Søgningen fandt 34 dokumenter.

Titel/Populærtitel: Tjenestemandspension
Retsinfoklassifikation: Regler 
LBK nr 510 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 1371 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland
(Ophævelse af aldersgrænser for optjening af pensionsalder og krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension, fastsættelse af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd)

Finansministeriet
LOV nr 138 af 26/04/1972 - Gældende
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret
Finansministeriet
BEK nr 696 af 12/08/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om pensionsadministration for tjenestemænd med statslig tjenestemandspension ansat som tjenestemænd i den primærkommunale folkeskole eller i den amtskommunale folkeskole m.v. senest 31. marts 1992
Finansministeriet
DSK nr 6100 af 05/01/1988 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LBK nr 489 af 06/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension
(Tjenestemandspensionsloven)

Finansministeriet
LBK nr 230 af 19/03/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension
(Tjenestemandspensionsloven)

Finansministeriet
LBK nr 95 af 16/01/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension
(Tjenestemandspensionsloven)

Finansministeriet
LBK nr 724 af 09/09/1993 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension (* 1)
(Tjenestemandspensionsloven)

Finansministeriet
LBK nr 573 af 05/08/1991 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension (* 1) (* 2)
Finansministeriet
LBK nr 311 af 14/06/1988 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension (* 1)
Finansministeriet
LOV nr 1551 af 13/12/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen, beregning af førtidspension for visse tjenestemænd og ret til tilskadekomstpension)
Finansministeriet
LOV nr 1150 af 07/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
(Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd med lavere pligtig afgangsalder end 70 år)

Finansministeriet
LOV nr 1155 af 19/12/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemænd, lov om tjenestemandspension og lov om tidsbegrænset ansættelse og om ophævelse af lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår og lov om kongelig udnævnelse og åremålsansættelse af visse tjenestemænd
(Løn ved nedrykning, tjenestefrihed, kongelig udnævnelse og åremålsansættelse)

Finansministeriet
LOV nr 1041 af 17/12/2002 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om vederlag og pension m.v. for ministre og lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår
(Ændringer som følge af førtidspensionsreformen, ændringer om tillæg til pensionister under 65 år henholdsvis 67 år samt ændringer som følge af indførelse af nye lønsystemer i staten)

Finansministeriet
LOV nr 1089 af 19/12/2001 - Historisk
Lov om ændring af lov om Post Danmark
(Bevarelse af ret til tjenestemandspension m.v. ved overgang til overenskomstansættelse)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 333 af 16/05/2001 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 316 af 14/05/1997 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 447 af 30/06/1993 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v., lov om vederlag og pension m.v. for ministre og lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre (Ophævelse af regler om samordningsfradrag og tilpasning til skattereform og arbejdsmarkedsbidrag)
Finansministeriet
LOV nr 383 af 06/06/1991 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 381 af 06/06/1991 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 383 af 13/06/1990 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 884 af 23/12/1987 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bortfald af dyrtidsregulering)
Finansministeriet
LOV nr 263 af 22/05/1986 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Ændring af reglerne om retrætevilkår, opsat pension, fratrædelsesgodtgørelse og samordningsfradrag)
Finansministeriet
LOV nr 130 af 29/03/1979 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 592 af 29/11/1978 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 232 af 02/06/1977 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 273 af 26/05/1976 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 55 af 13/03/1975 - Historisk
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 292 af 18/06/1969 - Historisk
Lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
BEK nr 541 af 28/06/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Pensionsrettigheder i relation til statslig ansættelse i de andre nordiske lande m.v.)
Finansministeriet
CIS nr 4 af 21/01/1997 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om beregning af tjenestemandspension (* 1) (* 2)
Finansministeriet
CIR nr 84 af 30/05/1997 - Historisk
Cirkulære om beregning af tjenestemandspension, opsatte pensioner og regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 1997 (* 5) (* 6)
Finansministeriet
CIR nr 70 af 12/03/1990 - Historisk
Cirkulære om overførsel af sager om beregning af tjenestemandspension fra APD til Statens Regnskabsdirektorat (* 1) (Til ministerier og styrelser)
Finansministeriet