Søgeresultat


Søgningen fandt 33 dokumenter.

Titel/Populærtitel: Tredje 
2009/1 BF 203
Forslag til folketingsbeslutning om velfærdsbeøsg i kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år.
Fødevareministeriet
2006/1 BF 136
Forslag til folketingsbeslutning om opgradering af tredje og fjerde spor mellem Odense og Nyborg/Storebæltsforbindelsen.
Transport- og Energiministeriet
2006/1 BF 137
Forslag til folketingsbeslutning om anlæg af tredje og fjerde jernbanespor mellem Odense og Lillebæltsbroen samt mellem Lillebæltsbroen og Snoghøj og Fredericia.
Transport- og Energiministeriet
2007/2 BF 38
Forslag til folketingsbeslutning om velfærdsbesøg i kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år.
Justitsministeriet
2017/1 LF 220
Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 LF 127
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere. (Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.).
Justitsministeriet
2010/1 LF 5
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort).
Justitsministeriet
2009/1 BSF 203
Forslag til folketingsbeslutning om velfærdsbesøg i kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år
Folketinget
2007/2 BSF 38
Forslag til folketingsbeslutning om velfærdsbesøg i kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år
Folketinget
2006/1 BSF 136
Forslag til folketingsbeslutning om opgradering af tredje og fjerde spor mellem Odense og Nyborg/Storebæltsforbindelsen
Folketinget
2006/1 BSF 137
Forslag til folketingsbeslutning om anlæg af tredje og fjerde jernbanespor mellem Odense og Lillebæltsbroen samt mellem Lillebæltsbroen og Snoghøj og Fredericia
Folketinget
2017/1 BTL 220
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde)
Folketinget
2012/1 BTL 127
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Folketinget
2010/1 BTL 5
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
(Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort)

Folketinget
2017/1 LSV 220
Forslag til Lov om ændring af lov om frikommunenetværk (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde)
Folketinget
2012/1 LSV 127
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Folketinget
2010/1 LSV 5
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
(Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort)

Folketinget
2017/1 LSF 220
Forslag til Lov om ændring af lov om frikommunenetværk (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 LSF 127
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Justitsministeriet
2010/1 LSF 5
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
(Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv – ændring af gyldighedstiden på kørekort)

Justitsministeriet
LOV nr 428 af 01/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Justitsministeriet
BKI nr 25 af 30/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeripartnerskabsaftalen af 28. juni 2007 mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark og Grønland samt tredje protokol af 19. december 1994 og fjerde protokol af 25. juli 2001 og ændringsprotokol af 18. juni 2003 til fjerde protokol til fiskeriaftalen af 13. marts 1984 mellem Danmark og Grønland på den ene side og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den anden side
Udenrigsministeriet
BKI nr 5 af 28/04/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af tredje protokol af 6. marts 1959 til den almindelige overenskomst om rettigheder og immuniteter for Det Europæiske Råd (nu: Europarådet)
Udenrigsministeriet
KEN nr 10397 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over betændelse ved tredje og fjerde lændehvirvel efter rygmarvsbedøvelse
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9876 af 24/06/2004 - Gældende
Arbejdsgiver ej berettiget til fuld refusion af VEU-godtgørelse for deltidsansats deltagelse i et fuldtidskursus, idet den del af kurset, der lå ud over den deltidsansattes daglige beskæftigelsesgrad, ikke var lønnet, men senere kunne afspadseres. De to første kursusdage var medlemmet beskæftiget i aftenvagt, mens den tredje kursusdag fandt sted på medlemmets fridag
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2007.511 - Gældende
To af tre afskedigelser kendt uberettiget af et afskedigelsesnævn. Kommunens begrundelse i den tredje afskedigelsessag var ikke saglig
Folketinget
FOU nr 1996.160 - Gældende
Myndighedsinhabilitet - udleveringsbeslutning - tredje instansbevilling
Folketinget
LOV nr 749 af 08/06/2018 - Historisk
Lov om ændring af lov om frikommunenetværk (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1551 af 21/12/2010 - Historisk
Lov om ændring af færdselsloven
(Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1134 af 01/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
(Implementering af tredje liste over EU-grænseværdier)

Beskæftigelsesministeriet
MED nr 17272 af 23/09/1997 - Historisk
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1716 (tredje nummerplade - lygtebom) (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
SKR nr 11076 af 19/01/2000 - Historisk
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v nr. 1764 Højtmonteret tredje stoplygte
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 21800 af 15/10/1986 - Historisk
Protokol vedrørende det tredje dansk-østrigske møde om samarbejdet inden for områderne kultur, videnskab og uddannelse (Kulturprogram med Østrig)
Udenrigsministeriet