Søgeresultat


Søgningen fandt 48 dokumenter.

Titel/Populærtitel: børneattest?
Retsinfoklassifikation: Regler 
LBK nr 362 af 02/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
(Børneattestloven)

Kulturministeriet
LOV nr 742 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.)
Finansministeriet
BEK nr 1416 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde
Kulturministeriet
BEK nr 1325 af 16/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der yder hjælp efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1309 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1125 af 11/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps
Forsvarsministeriet
BEK nr 407 af 04/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 404 af 21/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort
Kirkeministeriet
BEK nr 195 af 24/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde
Erhvervsministeriet
BEK nr 494 af 21/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud
Undervisningsministeriet
BEK nr 519 af 30/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 487 af 25/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 485 af 24/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 483 af 23/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år
Justitsministeriet
VEJ nr 10003 af 10/10/2016 - Gældende
Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område
Kulturministeriet
LOV nr 444 af 23/05/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven
(Udvidelse af børneattestordningen)

Kulturministeriet
LOV nr 429 af 29/05/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
(Ophævelse af revisionsbestemmelse)

Kulturministeriet
LOV nr 520 af 21/06/2005 - Historisk
Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
(Børneattestloven)

Kulturministeriet
BEK nr 289 af 18/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde
Kulturministeriet
BEK nr 572 af 04/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1390 af 11/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 640 af 22/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde
Erhvervsministeriet
BEK nr 492 af 30/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Ministeriet for Ligestilling og Kirkes ressort
Kirkeministeriet
BEK nr 489 af 29/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde
Kulturministeriet
BEK nr 465 af 23/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 453 af 23/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer og i anerkendte og godkendte trossamfund
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 448 af 09/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, dag-, fritids- og klubtilbud samt private pasningsordninger
Undervisningsministeriet
BEK nr 174 af 19/02/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i idrætsforeninger, tankesports- samt e-sportsforeninger, på musik-, ballet-, danse- og rideskoler samt ridecentre og motions- og fitnesscentre
Kulturministeriet
BEK nr 7 af 06/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse skoler og visse frivillige foreninger
Undervisningsministeriet
BEK nr 843 af 03/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende
Erhvervsministeriet
BEK nr 1160 af 28/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1024 af 23/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i idrætsforeninger, på musik-, ballet-, danse- og rideskoler samt ridecentre og motions- og fitnesscentre
Kulturministeriet
BEK nr 969 af 25/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i skolesundhedstjenesten, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 942 af 22/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse skoler og visse frivillige foreninger
Undervisningsministeriet
BEK nr 152 af 18/02/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1396 af 12/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse skoler og visse frivillige foreninger
(Børneattester)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1184 af 28/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i skolesundhedstjenesten, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1179 af 24/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i dagtilbud til børn m.v.
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 627 af 15/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1161 af 04/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturvejledere eller lignende
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 690 af 01/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder og anerkendte og godkendte trossamfund/menigheder m.fl. indenfor Kirkeministeriets ressortområde
Kirkeministeriet
BEK nr 658 af 29/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 650 af 27/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i skolesundhedstjenesten, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 648 af 27/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 645 af 24/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i idrætsforeninger, på musik-, ballet-, danse- og rideskoler samt ridecentre og motions- og fitnesscentre
(Børneattestbekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 616 af 23/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder og anerkendte og godkendte trossamfund/menigheder m.fl. indenfor Kirkeministeriets ressortområde
Kirkeministeriet
BEK nr 642 af 22/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i dagtilbud til børn m.v.
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 640 af 21/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse skoler og visse frivillige foreninger
Undervisningsministeriet