Søgeresultat


Søgningen fandt 23 dokumenter.

Titel/Populærtitel: begravelse
Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften 
LBK nr 43 af 17/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
Kirkeministeriet
BEK nr 829 af 10/12/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ligsyn og begravelse m.v. ved dødsfald til søs (Ligsynsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 01/12/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding.
Kirkeministeriet
SKR nr 12030 af 25/04/1989 - Gældende
Kirkegårde. Spørgsmål om begravelse af dyr.
Kirkeministeriet
SKR nr 12080 af 10/10/1988 - Gældende
Begravelse. Urner. Naturområde.
Kirkeministeriet
SKR nr 9557 af 09/03/1988 - Gældende
Begravelse. Urne. Privat ejendom
Kirkeministeriet
SKR nr 12020 af 08/02/1988 - Gældende
Begravelse.Privat ejendom
Kirkeministeriet
SKR nr 12080 af 03/12/1987 - Gældende
Begravelse. Begravelseshandlingen. Datters adgang til at deltage i moders begravelse.
Kirkeministeriet
SKR nr 12001 af 04/05/1977 - Gældende
Skrivelse om, at borgerlig begravelse i intet tilfælde må finde sted, forinden der af begravelsesmyndigheden er truffet afgørelse med hensyn til spørgsmålet om en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen.
Kirkeministeriet
SKR nr 12006 af 22/12/1975 - Gældende
Skrivelse om bemyndigelse for kordegne til at underskrive de i bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding § 6, stk. 1 omhandlede attester efter sognepræstens bemyndigelse.
Kirkeministeriet
SKR nr 12005 af 18/12/1975 - Gældende
Skrivelse om kommunale myndigheders fremsættelse af anmodninger om begravelse eller ligbrænding
Kirkeministeriet
SKR nr 12003 af 01/12/1975 - Gældende
Skrivelse om ikrafttrædelse af nye bestemmelser om begravelse og ligbrænding m.v.
Kirkeministeriet
CIR nr 9047 af 01/01/2003 - Gældende
Cirkulære om afholdelse af udgifter ved begravelse af personel til værnepligtstjeneste herunder konstabelelever.
(B. 9-5)

Forsvarsministeriet
CIR nr 220 af 01/12/1975 - Gældende
Cirkulære om begravelse og ligbrænding. (Til biskopperne, amtmændene og Københavns magistrat).
Kirkeministeriet
LBK nr 1148 af 11/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
(Begravelsesloven)

Kirkeministeriet
LBK nr 906 af 25/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
Kirkeministeriet
LBK nr 665 af 16/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
(Begravelsesloven)

Kirkeministeriet
LBK nr 586 af 19/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
(Begravelsesloven)

Kirkeministeriet
LOV nr 539 af 26/05/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding og lov om folkekirkens økonomi
(Samarbejde om krematoriedrift m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 502 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding
(Lempelse af krav til kommunale begravelsespladser m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 346 af 26/06/1975 - Historisk
Lov om begravelse og ligbrænding. (Begravelsesloven).
Kirkeministeriet
CIR nr 25175 af 20/08/1992 - Historisk
Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om bestemmelser om afholdelse af udgifter ved begravelse af militært personel.
Forsvarsministeriet
CIR nr 15100 af 15/12/1975 - Historisk
Cirkulære om lægers/embedslægers pligter i medfør af lov nr. 346 af 26. juni 1975 om begravelse og ligbrænding (Til landets sygehuse, læger og embedslæger)
Sundheds- og Ældreministeriet