Søgeresultat


Søgningen fandt 24 dokumenter.

Titel/Populærtitel: ferieloven
Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften 
LOV nr 701 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 848 af 05/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter ferieloven
Beskæftigelsesministeriet
DSK nr 3002 af 23/02/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af Lov om ferie (Ferieloven)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1177 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ferie
(Ferieloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 202 af 22/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ferie
(Ferieloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 762 af 27/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ferie
(Ferieloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 407 af 28/05/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af Ferielov
(Ferieloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 538 af 25/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ferie
(Ferieloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 498 af 29/06/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om ferie
(Ferieloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 560 af 13/11/1984 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om ferie (Ferieloven)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 320 af 15/04/2011 - Historisk
Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Kontrol af arbejdsgiverens indbetaling af uhævede feriepenge, videregivelse af oplysninger fra Feriekonto, afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode, forældelsesregler m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 480 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af ferieloven
(Feriekontos renteafkast)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1420 af 22/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af ferieloven
(Renteafkast af Feriekonto)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1202 af 27/12/2003 - Historisk
Lov om ændring af ferieloven
(Renteafkast af Feriekonto)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1200 af 27/12/2003 - Historisk
Lov om ændring af ferieloven
(Udbetaling af uhævede feriepenge)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1039 af 17/12/2002 - Historisk
Lov om ændring af ferieloven
(Renteafkast af FerieKonto)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 133 af 20/03/2002 - Historisk
Lov om ændring af ferieloven
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 396 af 31/05/2000 - Historisk
Ferielov
(Ferieloven)

Beskæftigelsesministeriet
RTL nr 3005 af 01/01/1985 - Historisk
Retningslinier for brug af uhævet feriegodtgørelse efter ferieloven
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 12000 af 25/02/1986 - Historisk
Skrivelse om ændringer i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse og ferietillæg til ansatte omfattet af ferieloven m.m.
Kirkeministeriet
VEJ nr 3162 af 01/04/1987 - Historisk
Optjening af FERIEPENGE/-DAGE efter ferieloven
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 3002 af 01/01/1987 - Historisk
Ferieloven og ældre lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 3371 af 01/06/1986 - Historisk
Vejledning om godkendelse af ferieoverenskomster efter ferieloven
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 186 af 23/10/1979 - Historisk
Vejledning om udbetaling af visse særlige ydelser til lønmodtagere, der oppebærer løn under ferie i henhold til ferieloven (* 1)
Finansministeriet