Søgeresultat


Søgningen fandt 79 dokumenter.

Titel/Populærtitel: fleksydelse
Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften 1|2 >

 
LBK nr 1097 af 01/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 400 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse
(Beregning af fleksløntilskud, fortsat tilmelding til fleksydelsesordningen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1540 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob
(Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 565 af 09/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven
(Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1209 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1009 af 02/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1177 af 26/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1345 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1205 af 13/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af værdien af pensionsordninger m.v. til brug for opgørelse af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse
Skatteministeriet
SKR nr 10051 af 25/11/2019 - Gældende
Skrivelse om ændring af vejledning om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9244 af 14/06/2012 - Gældende
Skrivelse om genberegning af fradrag i fleksydelse og delpension for ophørende livrenter i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9732 af 02/04/2007 - Gældende
Orienteringsbrev til kommunerne nr. 07/07 Orientering om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den ak tive beskæftigelsesindsats, lov om fleksydelse og integrationsloven (kommunernes kontrolmuligheder).
Til samtlige kommuner m.fl.

Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9658 af 30/06/2006 - Gældende
Information om reglerne vedrørende fleksjob, ledighedsydelse og fleksydelse som følge af vedtagelsen af L 233
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 12124 af 22/06/2001 - Gældende
Skrivelse om lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9814 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10239 af 14/11/2007 - Gældende
Vejledning om satser mv. i 2008
Sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1121 af 17/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 943 af 25/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 871 af 06/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1054 af 04/11/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 758 af 26/08/2002 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1540 af 19/12/2017 - Historisk
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1367 af 28/12/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om fleksydelse
(Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 108 af 26/02/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse
(Justering af fortrydelsesordningen i efterlønsreglerne og i fleksydelsesordningen)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 292 af 27/03/2007 - Historisk
Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om fleksydelse og integrationsloven
(Kommunernes kontrolmuligheder)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1544 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om fleksydelse
(Forhøjelse af fleksydelsesalderen, fortrydelsesordning m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1413 af 22/12/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om fleksydelse og pensionsbeskatningsloven
(Ændring af anciennitetsreglernes overgangsbestemmelser, fradrag for feriepenge, ændret pensionsmodregningsregel, tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 417 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om fleksydelse, lov om social service, lov om individuel boligstøtte, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven
(Loft over kontanthjælpen, hjælp til unge og forsørgere, flytning af reglerne om aktive tilbud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 438 af 10/06/2002 - Historisk
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område m.fl. love
(Bagudbetaling af kontanthjælp m.v., ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af bemyndigelse vedrørende personer fra Færøerne og Grønland på døgninstitutioner m.v., ændring af reglerne om fleksydelse og om lægers honorering i koordinationsudvalg)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 283 af 25/04/2001 - Historisk
Lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 136 af 27/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1290 af 15/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1278 af 15/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksydelse
(Feriefradrag og 3. ledighedsdag)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1169 af 05/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 355 af 16/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 334 af 19/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1189 af 08/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 459 af 14/06/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1601 af 19/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 697 af 26/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 559 af 29/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 944 af 10/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1426 af 23/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1408 af 28/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 433 af 28/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om refusion af befordringsrabat til modtagere af efterløn og fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1392 af 11/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 691 af 21/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1684 af 14/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1622 af 13/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1151 af 23/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet 1|2 >