Søgeresultat


Søgningen fandt 24 dokumenter.

Titel/Populærtitel: folkeskoleloven 
2011/1 BTL 159
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, dagtilbudsloven, folkeskoleloven og sundhedsloven
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort)

Folketinget
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 702 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
Undervisningsministeriet
KEN nr 10056 af 02/07/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 115-12 om hjemmetræning - SFO - visitation - folkeskoleloven - personkreds - dagtilbud - forsyningsforpligtelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1510 af 14/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 989 af 23/08/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 747 af 20/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1534 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 665 af 20/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 521 af 27/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 998 af 16/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 593 af 24/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1049 af 28/08/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1195 af 30/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 870 af 21/10/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 730 af 21/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 714 af 06/09/1999 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 438 af 20/06/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (Folkeskoleloven)
Undervisningsministeriet
LOV nr 485 af 31/05/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 191 af 21/03/1994 - Historisk
Lov om ændring af lov om folkeskolen (Forøgelse af timetallet for den obligatoriske undervisning på 8. og 9. klassetrin) (Folkeskoleloven)
Undervisningsministeriet
LOV nr 509 af 30/06/1993 - Historisk
Lov om folkeskolen (Folkeskoleloven)
Undervisningsministeriet
BEK nr 610 af 01/07/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser, cirkulærer og forskrifter udstedt i medfør af folkeskoleloven
Undervisningsministeriet
KEN nr 9802 af 15/04/1999 - Historisk
Ankestyrelsens principafgørelse O-26-99 om rådgivning - efterskole - væsentlig betydning - individuelt behov - undervisningsmæssige problemer - folkeskoleloven - særlige behov
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9340 af 15/07/1994 - Historisk
Ankestyrelsens principafgørelse O-62-94 om skoleudgifter - folkeskoleloven - udgift efter bistandsloven - refusion
Økonomi- og Indenrigsministeriet