Søgeresultat


Søgningen fandt 52 dokumenter.

Titel/Populærtitel: htx
Retsinfoklassifikation: Regler 1|2 >

 
BEK nr 765 af 11/07/2008
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland (Htx-bekendtgørelsen)
(Ændring af læreplanen i matematik B og A)

Undervisningsministeriet
BEK nr 805 af 13/07/2006
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
(Htx-bekendtgørelsen)

(HTX-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
LBK nr 200 af 08/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
Undervisningsministeriet
LBK nr 768 af 09/06/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
Undervisningsministeriet
LBK nr 1074 af 04/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
Undervisningsministeriet
LBK nr 861 af 05/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
Undervisningsministeriet
LBK nr 871 af 27/08/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
Undervisningsministeriet
LBK nr 790 af 24/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
Undervisningsministeriet
LBK nr 446 af 08/05/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
(Hhtx-loven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 819 af 04/11/1999 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen
(hhx-loven og htx-loven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 1540 af 27/12/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
(Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever)

Undervisningsministeriet
LOV nr 614 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
(Øget mulighed for at hæve faget matematik til B-niveau i stx-uddannelsen m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 613 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
(Harmonisering af klageadgang)

Undervisningsministeriet
LOV nr 469 af 29/05/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
(Fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser)

Undervisningsministeriet
LOV nr 1526 af 27/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)
(Lempelser for begyndersprog og naturvidenskabelige fag, færre timer i almen studieforberedelse, skarpere profil i studieområderne, færre prøver, lempelser for valgfag i hf m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 573 af 09/06/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
(Ændring af grundforløbet i de 3-årige uddannelser)

Undervisningsministeriet
LOV nr 96 af 18/02/2004 - Historisk
Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
Undervisningsministeriet
BEK nr 740 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
(Gruppeprøve i teknikfag og teknologi)

Undervisningsministeriet
BEK nr 9 af 06/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
(Adgang til hjælpemidler ved mundtlig prøve i kemi)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1059 af 08/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
(Præcisering af overgangsregler vedrørende ibrugtagning af nye læreplaner)

Undervisningsministeriet
BEK nr 659 af 26/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen) (Reelt valg af studieretning, vilkår for studieretningsprojektet, pre-IB mv.)
Undervisningsministeriet
BEK nr 778 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(Htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 740 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 743 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 801 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1752 af 21/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 823 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1011 af 24/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence i uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx)
(Kompetencebekendtgørelsen)

(Kompetencebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 722 af 07/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence i uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx)
(Kompetencebekendtgørelsen)

(Kompetencebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1344 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

(Htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 462 af 09/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 17/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 569 af 29/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 167 af 08/03/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse til højere teknisk eksamen (HTX-uddannelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 127 af 28/02/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om højere teknisk eksamen (HTX) som adgangsgrundlag til videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 200 af 10/04/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om en forsøgsuddannelse til højere teknisk eksamen (HTX-forsøgsuddannelse)
Undervisningsministeriet
PLN nr 22059 af 06/07/1984 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for liniefag - el inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22058 af 06/07/1984 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for liniefag byggeteknisk linie inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22057 af 06/07/1984 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for suppleringskursus liniefag - mekanisk linie inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22056 af 06/07/1984 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for liniefaget mekanisk linie inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22055 af 06/07/1984 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for faget procesteknik inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22084 af 22/11/1982 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for faget kemi inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22083 af 22/11/1982 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for faget fysik inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22082 af 22/11/1982 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for faget samfundsfag m/virksomhedslære og samarbejdslære inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22081 af 22/11/1982 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for faget tysk inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22080 af 22/11/1982 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for faget engelsk inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22079 af 22/11/1982 - Historisk
Fagplan med målbeskrivelser for faget dansk inden for HTX-forsøgsuddannelse
Undervisningsministeriet
PLN nr 22078 af 22/11/1982 - Historisk
Kursusplan med målbeskrivelser for HTX-forsøgsuddannelsen
Undervisningsministeriet
SKR nr 22082 af 23/07/1990 - Historisk
Skrivelse om HTX - ledende lærerordning (Tekniske skoler)
Undervisningsministeriet
SKR nr 22182 af 17/10/1988 - Historisk
Skrivelse vedrørende fagkonsulenter - HTX (Til de tekniske skoler)
Undervisningsministeriet 1|2 >