Søgeresultat


Søgningen fandt 7 dokumenter.

Titel/Populærtitel: hundepensioner
Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften 
BEK nr 132 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1349 af 28/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
(Pasningsvejledninger)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 130 af 03/02/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
(Uddannelseskrav)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1340 af 17/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 993 af 06/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1463 af 07/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1466 af 12/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet