Søgeresultat


Søgningen fandt 104 dokumenter.

Titel/Populærtitel: jernbane
Retsinfoklassifikation: Regler 1|2|3 >

 
LOV nr 726 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane
(Nedlæggelse af Banedanmarks bestyrelse m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1542 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg
(Ny jernbane til Aalborg Lufthavn)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 852 af 21/12/1988 - Gældende
Lov om anlæg af en jernbane mellem Snoghøj og Taulov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 72 af 25/02/1976 - Gældende
Lov om erhvervelse af arealer m.v. til anlæg af en jernbane mellem Snoghøj og Tårup
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 542 af 16/07/1942 - Gældende
Lov om Forlægning af Hillerød-Frederiksværk Jernbane paa Strækningen mellem Hillerød og Skævinge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 59 af 12/05/1882 - Gældende
Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 39 af 31/03/1874 - Gældende
Lov om en jernbane fra Vemb station til Lemvig eller dens havn (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 56 af 25/03/1872 - Gældende
Lov angaaende Anlæg og Drift af en lollandsk-falstersk Jernbane(* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1359 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbane-infrastrukturforvaltere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1379 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1312 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om underretning om og rapportering af ulykker og hændelser på jernbaneområdet til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1089 af 07/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til lov om jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1181 af 09/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til lov om jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 981 af 08/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til lov om jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 276 af 25/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om udåndingsprøver efter lov om jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1461 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbane-infrastrukturforvaltere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 469 af 02/09/1918 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Helsinge til Tisvildeleje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 175 af 04/06/1915 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Aalbæk over Tversted til Hjørring med Sidebane til Hirtshals.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 170 af 16/07/1914 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af eneretsbevilling til anlæg og drift af en jernbane fra Frederiksværk til Hundested.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 150 af 05/10/1900 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Nørre Nebel over Billum til Varde.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 147 af 08/11/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Tølløse over Ruds Vedby til Høng.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 112 af 17/08/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af eneretsbevilling til anlæg og drift af en jernbane fra Lyngby til Vedbæk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 78 af 07/05/1897 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Lemvig Havn over Lemvig Station og Harboøre til Thyborøn Kanal
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 71 af 07/05/1896 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende eneretsbevilling til anlæg og drift af en jernbane fra Nykøbing til Holbæk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11 af 07/02/1896 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Kagerup Station til Helsinge.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 220 af 13/12/1894 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Hillerød til Frederiksværk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 118 af 07/09/1882 - Gældende
Bekjendtgørelse angaaende Koncession paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 6 af 18/01/1879 - Gældende
Bekjendtgørelse angaaende Koncession for Komiteen for Anlæget af en Jernbane fra Hillerød til Græsted paa anlæg og Drift af en Jernbane fra Hillerød til Græsted.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 72 af 07/06/1878 - Gældende
Bekjendtgørelse angaaende Koncession for Komiteen for Vemb-Lemvig Jernbane paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Vemb Station til Lemvig.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 61 af 27/05/1875 - Gældende
Bekjendtgørelse angaaende Koncession for Justitsraad Christian Frederik Garde paa Anlæg og Drift af en Jernbane fra Kjøge eller et Punkt paa den sydsjællandske Jernbane i Nærheden af Kjøge til Faxe med en Sidebane over Storehedinge til Rødvig
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BST nr 25145 af 31/12/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.833-2 om administrative bestemmelser/retningslinier for militære jernbane- og færgetransporter her i landet med DSB.
Forsvarsministeriet
CIR nr 9932 af 30/11/2009 - Gældende
Cirkulære om tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
Finansministeriet
BKI nr 84 af 08/08/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 22. april 1991 med Mozambique vedrørende støtte til organisationsstudie for Centralværkstedet ved Mozambiques sydlige jernbane
Udenrigsministeriet
BKI nr 32 af 15/03/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 30. september 1988 med Uganda om dansk finansiering af konsulentbistand til retablering af Port Bell jernbane- og færgeterminalen (* 1)
Udenrigsministeriet
DSK nr 17250 af 18/08/1988 - Historisk
Datasammenskrivning af lov angående anlæg og drift af en lollandsk-falstersk jernbane.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1249 af 11/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 969 af 08/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 567 af 09/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1171 af 02/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 747 af 25/06/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om jernbane
(Projektering af baner)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 613 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje
(Godkendelse af uddannelsessteder m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 612 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om jernbane
(Afgifter og gebyrer)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 553 af 26/05/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje og om ophævelse af lov om veteranbaner
(Oprettelse af Jernbanenævnet, ophævelse af lov om veteranbaner m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 532 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om jernbane
(Supplerende regler som følge af passagerrettighedsforordningen m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 134 af 24/02/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane
(Takstkompetence og regler om kundgørelse m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 477 af 30/05/2007 - Historisk
Lov om ændring af lov om jernbane
(Krav om beredskab, betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen, Trafikstyrelsens beføjelser m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1422 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber
(EU's anden jernbanepakke, indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, forsikring m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 49 af 24/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 486 af 19/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om baneafgifter og om miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 485 af 19/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3 >