Søgeresultat


Søgningen fandt 219 dokumenter.

Titel/Populærtitel: lov om arbejdsløshedsforsikring
Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften 1|2|3|4|5 >

 
LBK nr 1213 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 511 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Akademisk overbygningsuddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver til universitetsuddannelser, bachelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse m.v.)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1710 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1517 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse fra opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 701 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 739 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1670 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1540 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1565 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, SU-loven og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Erhvervskandidatuddannelse)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 173 af 20/02/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1718 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 624 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 395 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1569 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ændring af investeringsregler som følge af solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1486 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love
(Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 720 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love
(Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1610 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love
(Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1379 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1346 af 21/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik
(Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 267 af 27/03/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven
(Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1365 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love
(Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1602 af 22/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
(Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1540 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob
(Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 482 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love
(Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 479 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark
(Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1540 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten
(Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 449 af 22/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v., lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. samt lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
(Justering af Nemkontoordningen og reglerne om selvejende institutioners anvendelse af Statens Koncernbetalinger/Offentligt Betalingssystem)

Finansministeriet
LOV nr 304 af 02/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om integration af udlændinge i Danmark
(Bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser m.v., udvidelse af kontrolbeføjelser, indførelse af sanktioner, hurtig beskæftigelsesindsats m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1035 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser
(Nyberegning for dimittender m.fl., forenkling af dagpenge- og aktivperiode, rådighedsregler m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 398 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1240 af 25/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 807 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af timer til indkomstregistret for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselloven samt arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 978 af 18/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fremgangsmåden ved Finansstyrelsens indeholdelse i løn m.v. efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 272 af 22/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 737 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 692 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9624 af 21/12/2012 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9435 af 13/09/2012 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister)
Til alle kommuner

Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9316 af 17/07/2012 - Gældende
Skrivelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledende udtalelse om forholdet mellem lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forældelse af fordringer
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9566 af 14/10/2010 - Gældende
Ophævelse af vejledning om dokumentation for a-kassernes administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
DSK nr 3010 af 15/01/1988 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsløshedsforsikringsloven)
Beskæftigelsesministeriet
DSK nr 3000 af 29/01/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 225 af 20/03/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 784 af 21/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 128 af 31/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 832 af 07/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 348 af 08/04/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1101 af 12/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 642 af 22/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 838 af 04/07/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5 >