Søgeresultat


Søgningen fandt 73 dokumenter.

Titel/Populærtitel: straffelov 1|2 >

 
2002/1 BF 149
Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve den danske militære straffelov på Færøerne.
Forsvarsministeriet
2017/1 LF 36
Forslag til lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov. (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.).
Forsvarsministeriet
2004/2 LF 54
Forslag til militær straffelov.
Forsvarsministeriet
2004/1 LF 68
Forslag til militær straffelov og ændring af lov om forsvarets personel.
Forsvarsministeriet
2017/1 LF 159
Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov. (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.).
Justitsministeriet
2007/2 LF 98
Forslag til lov om ændring af straffeloven og militær straffelov. (Strafskærpelse for tortur).
Justitsministeriet
2002/1 BTB 149
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve den danske militære straffelov på Færøerne
Folketinget
2002/1 BSF 149
Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve den danske militære straffelov på Færøerne
Folketinget
1988/1 BSF 17
1988 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF DEN MILITÆRE STRAFFELOV
Folketinget
1987/1 BSF 117
1987 BSF 117 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF DEN MILITÆRE STRAFFELOV
Folketinget
2017/1 LSV 159
Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.)
Folketinget
2017/1 LSV 36
Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)
Folketinget
2007/2 LSV 98
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov
(Strafskærpelse for tortur)

Folketinget
2004/2 LSV 54
Forslag til Militær straffelov
Folketinget
2007/2 TBL 98
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven og militær straffelov
(Strafskærpelse for tortur)

Folketinget
2004/2 TBL 54, 55 og 56
Tillægsbetænkning over I. Forslag til militær straffelov
I. Forslag til lov om militær straffelov

Folketinget
2017/1 BTL 159
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.)
Folketinget
2017/1 BTL 36
Betænkning over Forslag til lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)
Folketinget
2007/2 BTL 98
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven og militær straffelov
(Strafskærpelse for tortur)

Folketinget
2004/2 BTL 54, 55 og 56
Betænkning over I. Forslag til militær straffelov
I. Forslag til militær straffelov

Folketinget
1988/1 BTL 110
1988 BTL 110 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (VOLD OG BØRNEPORNOGRAFI) NR L 110 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1985/1 BTL 4
1985 BTL 4 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL FORVALTNINGSLOV II. FORSLAG TIL LOV OM OFFENTLIGHED I FORVALTNINGEN III. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (TAVSHEDSPLIGT) NR L 4 + 5 + 6 1985-86, 1. SAMLING (FSLG) BLAD NR 225
Folketinget
1986/1 BTL 196
1986 BTL 196 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV, KRIMINALLOV FOR GRØNLAND OG LOV OM FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING PÅ GRUND AF RACE M.V. (FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF SEKSUEL ORIENTERING) NR L 196 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTL 190
1986 BTL 190 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM TILLÆG TIL BORGERLIG STRAFFELOV ANGÅENDE FORRÆDERI OG ANDEN LANDSSKADELIG VIRKSOMHED M.FL. LOVE NR L 190 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTL 99
1986 BTL 99 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (MEDDELELSESHÆLERI) NR L 99 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
2017/1 LSF 159
Forslag til Lov om ændring af politiloven, retsplejeloven, forsvarsloven og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.)
Justitsministeriet
2017/1 LSF 36
Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)
Forsvarsministeriet
2007/2 LSF 98
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov
(Strafskærpelse for tortur)

Justitsministeriet
2004/2 LSF 54
Forslag til Militær straffelov
Forsvarsministeriet
2004/1 LSF 68
Forslag til Militær straffelov og ændring af lov om forsvarets personel
Forsvarsministeriet
1992/1 LSF 58
1992 LSF 58 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (MINIMUMSSTRAF I VOLDSSAGER)
Folketinget
1989/1 LSF 205
1989 LSF 205 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (GENINDFØRELSE AF YTRINGSFRIHED)
Folketinget
1989/1 LSF 49
1989 LSF 49 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (UAGTSOMT MANDDRAB OG LEGEMSBESKADIGELSE I FORBINDELSE MED SPIRITUSINDTAGELSE)
Folketinget
1988/1 LSF 110
1988 LSF 110 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (VOLD OG BØRNEPORNOGRAFI)
Folketinget
1985/1 LSF 120
1985 LSF 120 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (AFSKAFFELSE AF LIVSTIDSSTRAFFEN)
Folketinget
1985/1 LSF 6
1985 LSF 6 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (TAVSHEDSPLIGT)
Folketinget
1986/1 LSF 196
1986 LSF 196 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV, KRIMINALLOV FOR GRØNLAND OG LOV OM FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING PÅ GRUND AF RACE M.V. (FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF SEKSUEL ORIENTERING)
Folketinget
1986/1 LSF 190
1986 LSF 190 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM TILLÆG TIL BORGERLIG STRAFFELOV ANGÅENDE FORRÆDERI OG ANDEN LANDSSKADELIG VIRKSOMHED M.FL. LOVE
Folketinget
1986/1 LSF 99
1986 LSF 99 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (MEDDELELSESHÆLERI)
Folketinget
1987/1 LSF 134
1987 LSF 134 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (PRØVELØSLADELSE OG VOLD M.V.)
Folketinget
DSK nr 11090 af 28/10/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.
Justitsministeriet
DSK nr 11050 af 28/10/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om tillæg til lov nr. 259 af 1. juni 1945 om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.
Justitsministeriet
LBK nr 608 af 06/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. (Ikrafttrædelsesloven)
(Ikrafttrædelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 368 af 06/07/1946 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 708 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 1550 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)
Forsvarsministeriet
LOV nr 494 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov
(Strafskærpelse for tortur)

Justitsministeriet
LOV nr 1097 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed og lov om straf for krigsforbrydelser (Afskaffelse af dødsstraf)
Justitsministeriet
LOV nr 406 af 28/08/1945 - Gældende
Lov om Tillæg til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.(* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LOV nr 530 af 24/06/2005 - Gældende
Militær straffelov
Forsvarsministeriet 1|2 >