Søgeresultat


Søgningen fandt 301 dokumenter.

Titel/Populærtitel: valgbar
Retsinfoklassifikation: Afgørelser
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften 1|2|3|4|5|6|7 >

 
KEN nr 9290 af 06/02/2017 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde og en betinget førerretsfrakendelse for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 2, jf. § 125, stk. 3, er valgbar. (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 6. februar 2017 til et byråd)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9289 af 06/02/2017 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der er blevet idømt 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 155, jf. § 21, og § 157, er valgbar. (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 6. februar 2017 til et byråd)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9288 af 06/02/2017 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald § 11, stk. 2, jf. stk. 1, jf. bilag 5, nr. 2, jf. bilag 2, nr. 1-4, jf. § 17, stk. 1, nr. 8, er valgbar. (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 6. februar 2017 til et byråd)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9292 af 06/02/2017 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der er blevet idømt en bøde for overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 89, stk. 1, nr. 1 og 6, jf. § 3, stk. 1, og § 73, stk. 5, er valgbar. (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 6. februar 2017 til et byråd)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10202 af 01/11/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der er idømt en bøde samt betinget førerretsfrakendelse for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 15, stk. 3, er valgbar
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10201 af 01/11/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde og en betinget førerretsfrakendelse for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10156 af 05/09/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 2, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10155 af 05/09/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10154 af 05/09/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 55 a, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10153 af 05/09/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 5. september 2016 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9964 af 21/06/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, samt vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, jf. § 4, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 21. juni 2016 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9963 af 21/06/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 21. juni 2016 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9962 af 21/06/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 21. juni 2016 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9961 af 21/06/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, stk. 1, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 21. juni 2016 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9809 af 10/05/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, er valgbar
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9808 af 10/05/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 223, stk. 1, jf. § 225, er valgbar
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9807 af 10/05/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af § 54, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, i lov om radiofrekvenser, er valgbar
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9190 af 09/02/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde og førerretsfrakendelse for overtrædelse af færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 9. februar 2016 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9189 af 09/02/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, jf. § 27, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 9. februar 2016 til en kommunalbestyrelse)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9188 af 09/02/2016 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 137, stk. 2, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 9. februar 2016 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11012 af 20/10/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118 c, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 20. oktober 2015 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11010 af 20/10/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 20. oktober 2015 til et byråd)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11011 af 04/09/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der er blevet idømt en bøde for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 5, jf. stk. 6, samt færdselslovens § 118, stk. 5, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 82, nr. 14, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 4. september 2015 til en kommunalbestyrelse)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11013 af 12/05/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der er idømt en betinget fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 302, jf. bogføringslovens §§ 6, stk. 1, 10, stk. 1 og 13-15, er valgbar (Valgbarhedsnævnets skrivelse af 12. maj 2015 til en kommunalbestyrelse)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9338 af 14/04/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 55 a, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 14. april 2015 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9333 af 14/04/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 14. april 2015 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9226 af 28/03/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der er idømt en straf for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 28. marts 2014 til en kommunalbestyrelse)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9244 af 17/03/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 55 a, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 17. marts 2015 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9239 af 17/03/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et regionsråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 17. marts 2015 til et regionsråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9200 af 17/03/2015 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1, og § 118, jf. § 15, stk. 3, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 17. marts 2015 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9192 af 15/12/2014 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 15. december 2014 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9162 af 15/12/2014 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et regionsråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 2, er valgbar.
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 15. december 2014 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9157 af 15/12/2014 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar.
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 15. december 2014 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9140 af 03/12/2014 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 3. december 2014 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9135 af 03/12/2014 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 3. december 2014 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9134 af 03/12/2014 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 3. december 2014 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9090 af 03/12/2014 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar.
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 3. december 2014 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9087 af 03/12/2014 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et regionsråd, der har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 2, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 3. december 2014 til et regionsråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9890 af 29/09/2014 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget bødeforelæg for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 29. september 2014 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9222 af 12/12/2013 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 12. december 2013 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9221 af 12/12/2013 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 55 a er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 12. december 2013 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9219 af 12/12/2013 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 12. december 2013 til en kommunalbestyrelse)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9223 af 16/09/2013 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der er blevet idømt en bøde for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, 1. punktum, jf. § 1, § 2 og § 3, stk. 3,3. punktum, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 16. september 2013 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9220 af 16/09/2013 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 16. september 2013 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9218 af 16/09/2013 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et regionsråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 16. september 2013 til et regionsråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9086 af 03/12/2012 - Gældende
Afgørelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en dom på 10 dagbøder a 500 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 10 dage for overtrædelse af straffelovens § 267 (æreskrænkelse), er valgbar
(Valgbarhedsnævnets afgørelse af 3. december 2012 til en kommunalbestyrelse)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9088 af 08/10/2012 - Gældende
Afgørelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der har vedtaget en dom for overtrædelse af straffelovens § 244 og § 119, stk. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets afgørelse af 8. oktober 2012 til en kommunalbestyrelse)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9372 af 04/06/2012 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af § 110, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 og stk. 3, jf. § 27, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse samt § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 26, stk. 2, i bekendtgørelse om husdyrgødning, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 4. juni 2012 til et byråd)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9258 af 23/04/2012 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 55 a, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 23. april 2012 til en kommunalbestyrelse)

Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9259 af 30/01/2012 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 30. januar 2012 til en kommunalbestyrelse)

Social- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >