Søgeresultat


Søgningen fandt 25 dokumenter.

Titel/Populærtitel: varemærkelov*
Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften 
LBK nr 88 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1533 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1387 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven, markedsføringsloven og lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
(Midlertidige afgørelser om forbud og påbud)

Justitsministeriet
LOV nr 412 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af patentloven, varemærkeloven, lov om brugsmodeller m.v., lov om mønstre og lov om plantenyheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 238 af 30/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af reglerne om konsumption i patentloven, varemærkeloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)
Erhvervsministeriet
BEK nr 131 af 15/03/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af varemærkelovens kapitel 8
Erhvervsministeriet
LBK nr 223 af 26/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 192 af 01/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 109 af 24/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af varemærkeloven
(Varemærkeloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 90 af 28/01/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af varemærkeloven
(Varemærkeloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 782 af 30/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af varemærkeloven
(Varemærkeloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 162 af 21/02/1997 - Historisk
Bekendtgørelse af Varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 249 af 17/04/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af Varemærkelov
Erhvervsministeriet
LBK nr 141 af 18/03/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af Varemærkelov
Erhvervsministeriet
LOV nr 1548 af 13/12/2016 - Historisk
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter)
Erhvervsministeriet
LOV nr 309 af 28/03/2015 - Historisk
Lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1404 af 27/12/2008 - Historisk
Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love
(Styrket indsats mod piratkopiering m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 451 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om ændring af patentloven, designloven, varemærkeloven og brugsmodelloven
(Regler om indleveringsdag, oversættelse af europæiske patenter, genoprettelse m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1258 af 20/12/2000 - Historisk
Lov om ændring af patentloven og varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1201 af 27/12/1996 - Historisk
Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPS-aftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 854 af 23/12/1987 - Historisk
Lov om ændring af patentloven, lov om mønstre, varemærkeloven og lov om fællesmærker
Erhvervsministeriet
LOV nr 341 af 06/06/1991 - Historisk
Varemærkelov(* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 161 af 09/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af reglerne om konsumption i patentloven, varemærkeloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)
Erhvervsministeriet
AND nr 330 af 21/09/1960 - Historisk
Anordning om ikraftsættelse af varemærkelov nr. 211 af 11. juni 1959.
Erhvervsministeriet
BEK nr 260 af 22/04/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 10 og 11 i lov om ændring af patentloven, designloven, varemærkeloven og brugsmodelloven
Erhvervsministeriet