Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter.

EU referencer: 31964L0432 
BEK nr 755 af 22/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 754 af 22/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger
(Samlestedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1068 af 21/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose
(Leukosebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1312 af 30/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1305 af 29/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af rengørings- og desinfektionspladser til transportmidler til klovbærende dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1729 af 21/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10136 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 54 af 15/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 25 af 07/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 20 af 07/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 30 af 19/01/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 733 af 02/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 516 af 14/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose
Miljø- og Fødevareministeriet