Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter.

EU referencer: 31976L0769 
BEK nr 815 af 26/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 115 af 12/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter
(Kviksølvholdige måleinstrumenter)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 491 af 10/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af visse azofarvestoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1529 af 20/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af penta- og octabromdiphenylether
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 497 af 27/05/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige forpligtelser for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 496 af 27/05/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1279 af 05/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om blødgøringsolier, der indeholder visse polycykliske aromatiske kulbrinter til fremstilling af dæk og dækdele
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10126 af 07/09/2006 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Indledende forskrift af 1. oktober 2006
(Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe)

(meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 8 af 04/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) på havanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 7 af 04/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer til brug for havanlæg mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1006 af 12/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse samt mærkning af nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 76 af 09/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af penta- og octabromdiphenylether
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 755 af 15/08/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af visse azofarvestoffer
(Bekendtgørelse om azofarvestoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 461 af 26/05/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af kortkædede chlorparaffiner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 925 af 13/12/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet