Søgeresultat


Søgningen fandt 124 dokumenter.

EU referencer: 31979L0409< 1|2|3 

 
BEK nr 870 af 04/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber0F
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 869 af 04/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om buejagt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 868 af 04/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om vildtskader
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 04/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om jagttegn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 886 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 866 af 21/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 408 af 01/05/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 417 af 27/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 407 af 21/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9318 af 11/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat
De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion (ED 50)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 335 af 26/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 230 af 21/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet
(Amager Vildtreservat)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 112 af 26/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 111 af 26/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 110 af 26/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1744 af 14/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1351 af 11/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1350 af 11/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1326 af 20/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1172 af 20/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1315 af 20/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om regulering af sejlads med vandscootere m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 898 af 16/08/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat på Harboøre Tange m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 477 af 07/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
(EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder)

(Internationale naturbeskyttelsesområder)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3