Søgeresultat


Søgningen fandt 14 dokumenter.

EU referencer: 31982L0891 
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1580 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 1089 af 14/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 610 af 28/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1253 af 01/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 323 af 11/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 322 af 11/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 395 af 25/05/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 649 af 15/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om aktieselskaber
(Aktieselskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 647 af 15/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 196 af 23/03/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 334 af 31/03/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD))
Erhvervsministeriet
LOV nr 226 af 31/03/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S og kildeskatteloven
(Mulighed for ekstraordinært udbytte, udfyldende bestemmelser om spaltning og ophævelse af bopælskrav m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 470 af 12/06/2009 - Historisk
Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet