Søgeresultat


Søgningen fandt 61 dokumenter.

EU referencer: 31989L0391 1|2 >

 
LBK nr 1084 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 831 af 01/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 72 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
(Søsikkerhedsloven)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1283 af 11/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1407 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1392 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1379 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 863 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i handelsskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 862 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i fiskeskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1179 af 21/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1201 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1200 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1196 af 09/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1181 af 15/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 840 af 29/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 615 af 08/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 559 af 17/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 520 af 13/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter
(Offshoresikkerhedslov)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1072 af 07/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 654 af 15/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LBK nr 903 af 12/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LBK nr 268 af 18/03/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 508 af 19/05/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 287 af 15/04/2009 - Historisk
Lov om ændring af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 425 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen »Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder« m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1424 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov)
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 754 af 25/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler på havanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1338 af 26/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1198 af 23/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1197 af 23/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1195 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om produktionsanlægs, faste ikkeproduktionsanlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1190 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 138 af 20/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 830 af 27/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 831 af 27/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 798 af 11/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 509 af 25/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1506 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse på offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1505 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1504 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1501 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1482 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1481 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1480 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 729 af 03/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 242 af 27/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 644 af 25/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskade m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 393 af 15/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1186 af 09/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1185 af 09/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet 1|2 >