Søgeresultat


Søgningen fandt 69 dokumenter.

EU referencer: 31989L0391< 1|2 

 
BEK nr 1480 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 729 af 03/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 242 af 27/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 644 af 25/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskade m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 393 af 15/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1186 af 09/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1185 af 09/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1183 af 09/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10126 af 07/09/2006 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Indledende forskrift af 1. oktober 2006
(Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe)

(meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 688 af 22/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven
(Beredskabsbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 686 af 22/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v.
(Styringsbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 54 af 31/01/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet på havanlæg
(Støjbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9069 af 20/12/2005 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, Indledende forskrift af 1. januar 2006
(Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe)

Erhvervsministeriet
BEK nr 33 af 13/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. efter lov om visse havanlæg
(Anmeldebekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1503 af 21/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelserne
(Godkendelsesordningen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9409 af 05/07/2004 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel XI A Sikkerhedsarbejde, 5. juli 2004
(meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9413 af 05/07/2004 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Indledende forskrift, 5. juli 2004
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 559 af 17/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 33 af 20/01/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet< 1|2