Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter.

EU referencer: 31990L0167 
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1254 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til fisk m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1251 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til dyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1228 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af visse foderlægemidler til dyr og fisk
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 506 af 20/04/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1180 af 12/12/2005 - Historisk
Lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11239 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2016 efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11247 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11238 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2016 i friplejeboliger Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11237 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2016 efter serviceloven Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 11246 af 23/11/2015 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2016 efter serviceloven
Sundheds- og Ældreministeriet