Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter.

EU referencer: 31990L0434 
LOV nr 458 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven
(Forenklinger m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 1017 af 28/10/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
Skatteministeriet
LBK nr 796 af 20/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)
(Aktieavancebeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1365 af 29/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1260 af 03/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (Fusionsskatteloven)
(Fusionsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 89 af 25/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.
(aktieavancebeskatningsloven)

(Aktieavancebeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1001 af 26/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
(Selskabsskatteloven)

(Selskabsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 272 af 03/04/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
(Selskabsskatteloven)

(Selskabsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 176 af 11/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 171 af 06/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.
(aktieavancebeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1286 af 08/11/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v.
(Fusionsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1274 af 31/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.
(aktieavancebeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1745 af 14/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
(Selskabsskatteloven)2)/NREF/SN502/2)/

(Selskabsskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1182 af 12/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af forskellige skattelove
(Udvidelse af definitionen af aktieombytning, skattemæssigt transparente enheder, SE- og SCE-selskabers flytning af hjemsted)

Skatteministeriet
LOV nr 1413 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)
(Aktieavancebeskatningsloven)

Skatteministeriet