Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter.

EU referencer: 31991L0496 
BEK nr 1409 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1043 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 9244 af 19/05/2009 - Gældende
Cirkulære om veterinærkontrol ved indførsel af levende dyr fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 344 af 13/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 734 af 13/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
(arealkrav, krav til indvendig højde ved transport af svin, automatisk ventilation og gebyr for efterfølgende kontrol af ruteplaner m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 698 af 29/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
(Transportegnethed, forbud mod transport af højdrægtige produktionsdyr og heste, af- og pålæsningsforhold, krav til medbragt dokumentation, justering af gebyr for godkendelse af ruteplaner m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1407 af 29/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 69 af 22/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 769 af 15/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 289 af 21/04/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1403 af 14/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1126 af 15/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet