Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter.

EU referencer: 31993L0006 
BEK nr 904 af 01/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner
Erhvervsministeriet
LBK nr 897 af 04/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 848 af 19/08/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 286 af 04/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 613 af 21/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 90 af 03/02/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 686 af 25/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
(FIL-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1268 af 19/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 214 af 25/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om banker og sparekasser m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 57 af 20/01/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af realkreditlov
(Realkreditloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 453 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 389 af 26/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1472 af 13/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervsministeriet
BEK nr 126 af 27/02/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervsministeriet
BEK nr 9807 af 21/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning
Erhvervsministeriet
BEK nr 9712 af 22/12/2004 - Historisk
BEKENDTGØRELSE OM KAPITALDÆKNING
Erhvervsministeriet
BEK nr 1487 af 13/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervsministeriet
BEK nr 793 af 10/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer for koncerner, hvor modervirksomheden er en finansiel holdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, og hvor der ikke foretages en samlet konsolideret opgørelse
Erhvervsministeriet
BEK nr 792 af 10/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner
Erhvervsministeriet
BEK nr 405 af 27/05/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om regler om opgørelse af fondsmæglerselskabers og investeringsforvaltningsselskabers faste omkostninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 1122 af 13/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervsministeriet