Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter.

EU referencer: 31993L0006 
BEK nr 904 af 01/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 897 af 04/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 848 af 19/08/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 286 af 04/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 613 af 21/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 90 af 03/02/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 686 af 25/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
(FIL-loven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 1268 af 19/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 214 af 25/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om banker og sparekasser m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 57 af 20/01/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af realkreditlov
(Realkreditloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LOV nr 453 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 389 af 26/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1472 af 13/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 126 af 27/02/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 9807 af 21/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 9712 af 22/12/2004 - Historisk
BEKENDTGØRELSE OM KAPITALDÆKNING
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1487 af 13/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 793 af 10/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer for koncerner, hvor modervirksomheden er en finansiel holdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, og hvor der ikke foretages en samlet konsolideret opgørelse
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 792 af 10/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 405 af 27/05/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om regler om opgørelse af fondsmæglerselskabers og investeringsforvaltningsselskabers faste omkostninger
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1122 af 13/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervs- og Vækstministeriet