Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter.

EU referencer: 31993L0022 
BEK nr 904 af 01/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 897 af 04/09/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 848 af 19/08/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 1045 af 22/08/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 381 af 19/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 479 af 01/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
(Værdipapirhandelsloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 286 af 04/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 843 af 07/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 613 af 21/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 171 af 17/03/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 90 af 03/02/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 686 af 25/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
(FIL-loven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 1269 af 19/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 1268 af 19/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
LOV nr 453 af 10/06/2003 - Historisk
Lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 389 af 26/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 938 af 16/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 793 af 10/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer for koncerner, hvor modervirksomheden er en finansiel holdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, og hvor der ikke foretages en samlet konsolideret opgørelse
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 792 af 10/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 732 af 01/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om fondsmæglerselskabers og investeringsforvaltningsselskabers bogføring af og adskillelse af kundemidler
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 976 af 03/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed
Erhvervs- og Vækstministeriet