Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter.

EU referencer: 31996L0061 
LOV nr 571 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1222 af 15/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 879 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1486 af 04/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1757 af 22/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 883 af 18/08/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1572 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 493 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om CO2-kvoter
(Kvoteloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 878 af 19/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 476 af 15/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 294 af 31/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 648 af 18/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 132 af 07/02/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)
(PRTR-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1696 af 19/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1640 af 13/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1006 af 20/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning
(samlebekendtgørelse)

(Samlebekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 809 af 22/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 477 af 15/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 478 af 15/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om verifikation og rapportering af CO2-udledning fra produktionsenheder m.v.
(Verifikationsbekendtgørelsen)

(Verifikationsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 943 af 16/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(godkendelsesbekendtgørelsen)1)

(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 652 af 03/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet