Søgeresultat


Søgningen fandt 7 dokumenter.

EU referencer: 31997L0011 
LBK nr 1101 af 18/11/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen
(Kontinentalsokkelloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 151 af 10/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
(Elforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 423 af 10/05/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af dele af konventionen om kontrol og behandling af skibes ballastvand (ballastvandkonventionen) og fastsættelse af regler om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) m.v. for havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 655 af 07/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1335 af 06/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1006 af 20/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning
(samlebekendtgørelse)

(Samlebekendtgørelsen)

Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 809 af 22/08/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet