Søgeresultat


Søgningen fandt 18 dokumenter.

EU referencer: 31998L0008



 
LBK nr 115 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 849 af 24/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 878 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1755 af 22/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1520 af 27/12/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Forlængelse af visse databeskyttelsesperioder for biocidmidler og ophævelse af bestemmelser om anmeldelse af nye stoffer m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 97 af 10/02/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse
(Forebyggelse af forsætlige skadevoldende handlinger med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 296 af 30/04/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Revurdering af godkendelser m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 947 af 05/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Nyt biocidaktivstof samt beslutninger om at udfase pesticid- og biocidaktivstoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 505 af 17/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Nye biocidaktivstoffer samt beslutninger om at udfase pesticid- og biocidaktivstof)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 65 af 13/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 385 af 23/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 612 af 14/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 558 af 19/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 702 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 242 af 18/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 411 af 27/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 533 af 18/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9188 af 26/05/2008 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet